KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yönetimi

18 Aralık Dünya Sağlık İdarecileri Günü'nde "Sağlıkta Liderlik ve Yönetim" isimli panel düzenlendi-20.12.2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Öğrenci Topluluğu olarak, 18 Aralık Sağlık İdarecileri Gününde “Sağlıkta Liderlik ve Yönetim” konulu bir panel düzenledik. Moderatörlüğünü Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soysal’ın yaptığı panelde KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eğitim Koordinatörü Şermin İnal’ı, KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Müdürü Nevzat İnal’ı, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekim Diş Tabibi Yılmaz İspiroğlu’nu, Kadın ve Doğum Hastanesi Müdür Yardımcısı Bünyamin Menekşe’yi ve Vatan Hastanesi Başhekimi Dr. İrfan Karatutlu’yu misafir ettik. Katılımcılarımızın deneyimlerini aktardığı programımız öğrencilerimizden alınan soruların cevaplanması ve katılımcılarımıza katılım belgelerinin takdimi ile son bulmuştur.