KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yönetimi

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI YTB UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI DUYURUSU-04.01.2019

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI YTB UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI: 

     BAŞVURULARIN YAPILMASI
 (1) Eleme sınavı başvuruları 07 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. 
     Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: 
a) İş talep formu. 
b) T.C. kimlik numarası beyanı.
c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi)
ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurtdışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge.
d) Adli sicil beyanı. 
e) Yazılı özgeçmiş. f) Vesikalık fotoğraf. 
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi. 
h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm