Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi Bölümü "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu"nda-22.05.2017

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL, Arş. Gör. Fedayi YAĞAR, Arş. Gör. Pınar ÖKE, Özge Sedef ÖZÜBEK ve Necibe YILDIZ tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Uygulamasının Değerlendirilmesi: Hastalar Üzerinde Bir Çalışma" ve "Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma" isimli çalışmalar 18-20 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyunu'nda sunulmuştur.