Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

Sevgili öğrenciler,

Sağlık Yönetimi Bölümümüze hoşgeldiniz.

Küreselleşen dünya her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de önemli değişim ve gelişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda sağlık sektöründe gerek küresel ve gerek yerel bazda artan rekabet, sağlık hizmetlerinden yararlananların sürekli değişen ve artan ihtiyaçları ve her şeyden önemlisi "insan"a verilen değerin hiçbir zaman değişmemesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve verimliliğinin artırılmasını zorunlu kılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde sağlık sektörü en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu sebeple kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün de bu alana ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Sektörün büyümesine paralel olarak alana özgü yönetici ihtiyacı da artmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümü, bu ihtiyacı karşılamak üzere, gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim programları ile sağlık sektörüne her düzeyde çağdaş yönetim anlayışını benimseyen, kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, etik değerlere duyarlı, araştıran ve sorgulayan, analitik düşünen ve problemlere çözüm üretebilen, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dil bilen, girişimcilik ve ekip çalışması ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitemiz İ.İ.B.F. Sağlık Yönetimi Bölümü lisans programı bünyesinde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında I.Öğretime (50) ve II.Öğretime (50) olmak üzere toplam 100 öğrenci alınması talebi Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısının 20.02.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Bunun yanında üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi ABD Tezli Yüksek Lisans Programına 2014-2015 yılı itibarıyla öğrenci alımı kabul edilmiştir Böylece öğrencilerimizin sağlık yönetimi alanındaki kariyer gelişimlerinin devam edebilmesi ve bu alanda çalışan personelin hasta güvenliği, kalite ve performans gibi konularda ileri düzey eğitim alabilmesi için lisansüstü programının açılması önemli kabul edilmektedir. Sağlık yönetimi bölümümüz sağlık sektöründeki gelişmeler doğrultusunda dinamik bir müfredat programına sahiptir.

Bölüm öğrencilerimizin MEVLANA, ERASMUS ve FARABİ programları çerçevesinde, belirli periyodlarda yurt dışındaki ve yurt içindeki çeşitli üniversitelerde eğitimlerini sürdürmeleri planlanmakta ve yabancı uyruklu öğrencilerin de bölümümüzde eğitim öğretimlerini gerçekleştirmeleri öngörülmektedir.

Bölümümüz öğrencilerinin etkin ve verimli ders almalarının yanında, üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan öğrenci toplulukları ile sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak daha dinamik, her yönden kendini geliştiren bir profil oluşturmaları teşvik edilmektedir. Bu bağlamda bölümümüz

bünyesinde öğrencilerin "sağlık yönetimi" öğrenci topluluğu kurulması teşvik edilerek sağlık sektöründe eğitim, kariyer, mesleki gelişmeler, iletişim, organizasyon, sağlık yönetimi gibi alanlarda ekip ruhu çerçevesinde sinerjik bir çalışma performansı sergilemelerine imkan sağlanması düşünülmektedir.

Sağlık Yönetimi, son derece geniş bir kapsama ve yeni istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Bu bölümden mezun olanlar, sağlıkla ilgili tüm örgütlerde idari ve yönetsel kadrolarda çalışabilir. Bu alandan mezun olanlar, genel sağlık yönetimi yanında, başta hastaneler olmak üzere kamu sektörüne ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları gibi çok geniş bir hizmet alanında istihdam edilme potansiyeline sahiptir. Bunlar arasında, kamu ve özel sağlık kurumları (hastane ve poliklinikler, tıp, rehabilitasyon, diyaliz, teşhis, evde bakım, ağız ve diş sağlığı merkezleri); sigorta şirketleri; sosyal güvenlik kurumları; değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar; ilaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri ile basın ve yayım kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri sayılabilir. Ayrıca, bu programdan mezun olanlar dilerse aynı programda lisansüstü çalışmalarını sürdürerek akademik kariyer yapabilirler. Bunun yanında öğrencilerimiz aldıkları başarılı eğitim formasyonu kapsamında yurt dışı ve yurt içinde sağlık sektörünün değişik alanlarında "girişimcilik" faaliyetlerinde bulunma özelliklerine de sahip olacaklardır.

Sağlık sektöründe çalışmayı düşünen siz değerli arkadaşlarımıza hayatta ve mesleki kariyerlerinde başarılı olmaları dileği ile verimli bir eğitim süreci diliyorum.

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı