Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

Programın Amaçları:

 

            Bölgede (Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye) Sağlık Yönetimi alanında eğitim veren bir lisansüstü programın olmaması nedeniyle bu açığı kapatmak.

            Kahramanmaraş’ın ve çevre illerin artan nüfusu ile birlikte bu ihtiyacı karşılayacak sağlık kurumlarının artmasına paralel olarak daha nitelikli personelin yetişmesini sağlamak ve sağlık yönetimi alanının kurumsallaştırılması için katkı sağlamak.

            Lisansüstü Sağlık  Yönetimi ile mevcut sağlık kurumlarının (kamu-özel) daha profesyonel yönetilmesini sağlayarak, kaynakların daha etkin kullanılmasını gerçekleştirmek.

            Sağlık kurumlarının daha vizyoner ve stratejik planlar yapmasını sağlayarak bölgenin "sağlık üssü" olmasına katkıda bulunmak.

 

Programın Kapsamı:

            Sağlık alanındaki sorunlar, bu sorunların çözümüne yönelik olarak politika ve strateji geliştirilmesine yönelik konular ve sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyonları bu programın kapsamını oluşturmaktadır.

 

Programın Koşulları:

            Sağlık Yönetimi,  Tezli Yüksek lisans programına temel olarak sağlık yönetimi, sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, işletme, iktisat, kamu yönetimi, istatistik, hemşirelik, ebelik, tıp fakültesi mezunları kabul edilecektir. Ayrıca benzer programlardan mezun olan öğrenciler, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görmesi şartı ile programa kabul edilebilir.

            Öğrenci kabulünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

            Öğrencilerin ALES sınavındaki eşit ağırlık (EA) puanı dikkate alınmaktadır.