Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/PROGRAMI
MÜFREDATI
I. YARIYIL   II. YARIYIL
  Kodu Dersin Adı T U K S AKTS     Kodu Dersin Adı T U K S AKTS
1 BOZ 101 Türk Dili I 2 0 2 2 2   1 BOZ 102 Türk Dili II 2 0 2 2 2
2 BOZ121  İngilizce I 2 0 2 2 3   2 BOZ 122 İngilizce II 2 0 2 2 3
3 BSY 1001 Hukukun Temel Kavramları 2 0 2 2 3   3 BSY 1002 İşletme Matematiği 2 0 2 2 3
4 BSY 1003 İşletme Bilimine Giriş I 3 0 3 3 5   4 BSY 1004 İşletme Bilimlerine Giriş II 3 0 3 3 4
5 BSY 1005 Mikro İktisat 3 0 3 3 4   5 BSY1012 Örgütsel Davranış 3 0 3 3 5
6 BSY1007 İşletme Yönetimi I 3 0 3 3 5   6 BSY 1008 İşletme Yönetimi II 3 0 3 3 5
7 BSY 1009 Genel Muhasebe  3 0 3 3 4   7 BSY 1010 Makro İktisat 3 0 3 3 4
8   SEÇMELİ DERS I         2   8   SEÇMELİ DERS I         2
9   SEÇMELİ DERS II         2   9   SEÇMELİ DERS II         2
TOPLAM 18 0 18 18 30   TOPLAM 16 0 18 18 30
SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli Derslerden İkisi Seçilecetir) T U K S AKTS   SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli Derslerden İkisi Seçilecetir) T U K S AKTS
1 BOZ 141 Beden Eğitimi I (Seç.) 2 0 0 2 2   1 BOZ 142 Beden Eğitimi II (Seç.) 2 0 0 2 2
2 BOZ 143 Müzik I (Seç.) 2 0 0 2 2   2 BOZ 144 Müzik II (Seç.) 2 0 0 2 2
3 BOZ 145 Resim I (Seç.) 2 0 0 2 2   3 BOZ 146 Resim II (Seç.) 2 0 0 2 2
4 BOZ 147 Tiyatroya Giriş I (Seç.) 2 0 0 2 2   4 BOZ 148 Uygulamalı Tiyatro II (Seç.) 2 0 0 2 2
5 BOZ 149 Türk Halk Bilimi ve Halk Oyunları I (Seç.) 2 0 0 2 2   5 BOZ 150 Türk Halk Bilimi ve Halk Oyunları II (Seç.) 2 0 0 2 2
6 BOZ 151 Fotoğraf  I (Seç) 2 0 0 2 2   6 BOZ 152 Fotoğraf II 2 0 0 2 2
7 BEF 107 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3 0 3 3 2   7 BEF 110 Enformatik. ve Bilg. Uyg. 3 0 3 3 2
8 BSS 101  Bilim Felsefesi (Seç) 2 0 2 2 2   8 BSS102 Girişimcilik ve Strateji I (Seç) 2 0 2 2 2
9 BSS103 Girişimcilik ve Strateji I (Seç) 2 0 2 2 2   9 BSS106 İşaret Dili (Seç) 2 0 2 2 2
10 BSS105 Diksiyon (Seç) 2 0 2 2 2   10 BSS116 İş Güvenliği ve Sağlığı  II (Seç)  2 0 2 2 2
11 BSS113 İş Güvenliği ve Sağlığı I (Seç) 2 0 2 2 2   11 BSS108 Halkla İlişkiler (Seç) 2 0 2 2 2
12                 12 BSS112 Trafik Güvenliği (Seç) 2 0 2 2 2
                                 
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
  Kodu Dersin Adı T U K S AKTS     Kodu Dersin Adı T U K S AKTS
1 BOZ 223 Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 2   1 BOZ 224 Atatürk İlk. Ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2 2
2 BSY 2001 Temel Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji 2 0 2 2 3   2 BSY 2002 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 3 4
3 BSY2003 Sağlık Kurumları Yönetimi I 3 0 3 3 4   3 BSY2004 Sağlık Kurumları Yönetimi II 3 0 3 3 4
4 BSY2005 Sağlık Hukuku ve Etiği 2 0 2 2 2   4 BSY2006 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku   2 0 2 2 2
5 BSY2007 Biyoistatistik 3 0 3 3 4   5 BSY2008 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 3 0 3 3 4
6 BSY2009 Sağlık Ekonomisi 3 0 3 3 3   6 BSY2010 Sağlık Kurumlarında Pazarlama  3 0 3 3 3
7 BSY2011 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 2 0 2 2 3   7 BSY2012 Sağlık Teknolojileri ve Yönetimi 3 0 3 3 4
8 BSY2013 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 3 0 3 3 4   8 BSY2014 İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi  2 0 2 2 4
9 BSY 2015 Türk Sağlık Sistemi 2 0 2 2 2   9 BOZ 222 İngilizce IV 2 0 2 2 3
10 BOZ 221 İngilizce III 2 0 2 2 3   TOPLAM 23 0 23 23 30
TOPLAM 24 0 24 24 30                  
                                 
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
  Kodu Dersin Adı T U K S AKTS     Kodu Dersin Adı T U K S AKTS
1 BSY 3035 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 3 3 3   1 BSY 3002 Sağlık Kurumlarında Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3 0 3 3 3
2 BSY 3003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 2 3   2 BSY 3004 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2 0 2 2 2
3 BSY 3005 Sağlık Kurumlarında Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3 0 3 3 3   3 BSY 3006 Sağlık Kurumlarında Yönetim Bilgi Sistemleri 2 0 2 2 3
4 BSY 3037 Sağlık Kurumlarında Girişimcilik  3 0 3 3 4   4 BSY 3008 Sağlık Kurumlarında İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 2 2 2
5 BSY 3033 Sağlık Kurumlarında Alan Çalışması I 0 8 4 8 5   5 BSY3034 Sağlık Kurumlarında Alan Çalışması II 0 8 4 8 8
6   SEÇMELİ DERS I 2 0 2 2 4   6   SEÇMELİ DERS I 2 0 2 2 4
7   SEÇMELİ DERS II 2 0 2 2 4   7   SEÇMELİ DERS II 2 0 2 2 4
8   SEÇMELİ DERS III 2 0 2 2 4   8   SEÇMELİ DERS III 2 0 2 2 4
TOPLAM 17 8 21 25 30   TOPLAM 13 8 17 21 30
SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli Derslerden Üçü Seçilecetir) T U K S AKTS   SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli Derslerden Üçü Seçilecetir) T U K S AKTS
1 BSY3039 İdare Hukuku  2 0 2 2 4   1 BSY3012 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 2 4
2 BSY 3011 Sağlık Sosyolojisi  2 0 2 2 4   2 BSY 3014 Sağlık Kurumlarında Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Modelleri 2 0 2 2 4
3 BSY 3013 Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi 2 0 2 2 4   3 BSY3016 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz 2 0 2 2 4
4 BSY3015 Kamu Maliyesi ve Bütçe 2 0 2 2 4   4 BSY3018 Sağlık Kurumlarında Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme 2 0 2 2 4
5 BSY3017 Halk Sağlığı  2 0 2 2 4   5 BSY3020 Kurum Beslenmesi ve Mutfak Yönetimi 2 0 2 2 4
6 BSY3019 Farmakoloji 2 0 2 2 4   6 BSY3022 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Değişim Stratejileri 2 0 2 2 4
7 BSY3021 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 2 4   7 BSY 3024 Uluslar arası Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2 0 2 2 4
8 BSY3023 Hasta İlişkileri Yönetimi 2 0 2 2 4   8 BSY3026 Yönetim Muhasebesi 2 0 2 2 4
9 BSY 3025 Sağlık ve Toplum 2 0 2 2 4   9 BSY 3028 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2 2 4
10 BSY3027 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi 2 0 2 2 4   10 BSY 3030 Yalın Sağlık  2 0 2 2 4
11 BSY 3029 Sağlık Kurumlarında Fizibilite ve Yatırım Yönetimi 2 0 2 2 4                  
12 BSY3031 İşaret Dili 2 0 2 2 4                  
                                 
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
  Kodu Dersin Adı T U K S AKTS     Kodu Dersin Adı T U K S AKTS
1 BSY 4001 Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yaklaşımlar I 3 0 3 3 5   1 BSY 4002 Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yaklaşımlar II 3 0 3 3 5
2 BSY 4003 Sağlık Sistemleri ve Politikaları 2 0 2 2 3   2 BSY4004 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 3 0 3 3 4
3 BSY4005 Bitirme Tezi ve Semineri I 0 2 1 2 3   3 BSY 4006 Bitirme Tezi ve Semineri II 0 2 1 2 3
4 BSY4007 Sağlık Kurumlarında  Liderlik 2 0 2 2 3   4 BSY4008 Kamu Yönetimi 2 0 2 2 2
5   SEÇMELİ DERS I 2 0 2 2 4   5   SEÇMELİ DERS I 2 0 2 2 4
6   SEÇMELİ DERS II 2 0 2 2 4   6   SEÇMELİ DERS II 2 0 2 2 4
7   SEÇMELİ DERS III 2 0 2 2 4   7   SEÇMELİ DERS III 2 0 2 2 4
8   SEÇMELİ DERS IV 2 0 2 2 4   8   SEÇMELİ DERS IV 2 0 2 2 4
TOPLAM 15 2 16 17 30   TOPLAM 16 2 17 18 30
SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli Derslerden Dördü Seçilecetir) T U K S AKTS   SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli Derslerden Dördü Seçilecetir) T U K S AKTS
1 BSY4009 Mesleki Yabacı Dil III 2 0 2 2 4   1 BSY4010 Mesleki Yabancı Dil IV 2 0 2 2 4
2 BSY 4011 Sağlık Kurumlarında Örgüt Geliştirme 2 0 2 2 4   2 BSY4012 Avrupa Birliği ve Sağlık Politikası 2 0 2 2 4
3 BSY 4013 Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi 2 0 2 2 4   3 BSY4014 Hayatın Kalitesi 2 0 2 2 4
4 BSY 4015 Medikal Enformatik 2 0 2 2 4   4 BSY 4016 Protokol Yönetimi 2 0 2 2 4
5 BSY4017 Sosyal Psikoloji 2 0 2 2 4   5 BSY4018 Türkiye Ekonomisi 2 0 2 2 4
6 BSY4019 Sağlık Turizmi 2 0 2 2 4   6 BSY4020 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 2 4
7 BSY4021 Sağlık Kurumlarında Yazışma Teknikleri 2 0 2 2 4   7 BSY4022 Epidemiyoloji 2 0 2 2 4
                  8 BSY 4024 Sağlık Kurumlarında Vaka Çalışması 2 0 2 2 4