Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

KODU

5.YARIYIL

T

U

K

ECTS

KODU

6.YARIYIL

T

U

K

ECTS

BSYU3001

İşletme Yönetimi

3

0

3

5

BSYU3002

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

3

0

3

5

BSYU3003

Genel Ekonomi

3

0

3

4

BSYU3004

Sağlık Kurumlarında Girişimcilik

3

0

3

5

BSYU3005

Sağlık Kurumları Yönetimi

3

0

3

4

BSYU3006

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

5

BSYU3007

Genel Muhasebe

3

0

3

4

BSYU3008

Temel Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji

3

0

3

5

BSYU3009

İngilizce

3

0

3

4

BSYU3010

Sağlık Teknolojileri ve Yönetimi

3

0

3

5

BSYU3011

Hukukun Temel Kavramları

3

0

3

4

BSYU3012

Sağlık Kurumlarında Yönetim Bilgi Sistemleri

3

0

3

5

BSY3013

İşletme Bilimlerine Giriş

3

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

18

0

18

30

 

TOPLAM

18

0

18

30

KODU

7.YARIYIL

T

U

K

ECTS

 

8.YARIYIL

T

U

K

ECTS

BSYU4001

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

3

0

3

5

BSYU4002

Sağlık Kurumlarında Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

3

0

3

5

BSYU4003

Türk Sağlık Sistemi

3

0

3

5

BSYU4004

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

3

0

3

5

BSYU4005

Sağlık Hukuku ve Etiği

3

0

3

5

BSYU4006

Sağlık Sistemleri ve Politikaları

3

0

3

5

BSYU4007

Sağlık Ekonomisi

3

0

3

5

BSYU4008

Sağlık Kurumlarında Yazışma Teknikleri

3

0

3

5

BSYU4009

Biyoistatistik

3

0

3

5

BSYU4010

Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler

3

0

3

5

BSYU4011

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

3

0

3

5

BSYU4012

Halk Sağlığı

3

0

3

5

 

TOPLAM

18

0

18

30

 

TOPLAM

18

0

18

30